บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

SE-ED Learning Center สาขา ลำลูกกา

เหตุผลการเปิดศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด

สาขาลำลูกกาได้เปิดทำการในปี 2556 โดยในช่วงแรกตัวดิฉันมีความสนใจ และมองหาธุรกิจด้านการศึกษา ได้ศึกษาตัวหลักสูตรของทางศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ดและประทับใจ  คิดว่าวิธีการสอนและหลักสูตรแบบนี้จะเหมาะกับนักเรียนในยุคปัจจุบันซึ่งเน้นการเรียนแบบ activity และการเรียนแบบ Play based  เป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยและน่าสนใจกว่าหลักสูตรอื่น ๆ  จากประสบการณ์ที่เปิดทำการมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี โดยส่วนมากนักเรียนจะชื่นชอบวิธีการเรียนการสอนและเรียนต่อเนื่องกันค่ะ

 

เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต >> https://seedlc.com/english-rangsit/

เรียนพิเศษ รังสิต >> https://seedlc.com/course-rangsit/

Messenger
Messenger