บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

SE-ED Learning Center สาขาฉะเชิงเทรา

หลักสูตรนี้คือเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทำให้ นร.เข้าใจการแก้โจทย์จริง ๆ โดยฝึกให้นร.คิดเป็นภาพ ผ่านการวาดบาร์ ทำให้เด็กมีกระบวนการคิดที่เป็นขั้นตอนไม่สะเปะสะปะ รู้ลำดับการแก้ปัญหาผ่านการอ่านบาร์ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย  และไม่สอนให้เด็กท่องจำ ว่ามากกว่าให้เอาไปบวก น้อยกว่าให้เอาไปลบ ซึ่งไม่จริงเสมอไป  อีกทั้งเนื้อหาก็เริ่มจากง่ายไปยาก  ในแต่ละบทเรียนก็จะมี “สนุกอุ่นเครื่อง” ซึ่งมีลักษณะคล้ายเกมส์ที่ฝึกทักษะการคิดคำนวณให้กับ นร. “ สนุกท้า” และ”คำถามกวนใจ” คือการฝึกให้นร.คิดหาคำตอบนอกเหนือจากเนื้อหาการเรียน ทำให้เด็กไม่เบื่อ รู้สึกสนุกกับการเรียน

Messenger
Messenger