บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

Learning Solution

ดาวน์โหลดเอกสาร

What is Encyclopædia Britannica?

 • สารานุกรม Britannica เป็นสารานุกรมภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดโดยถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1768 – 1771 สารานุกรมชุดนี้ได้รับความนิยมเชื่อถือมาเป็นเวลานาน และถูกนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการมากที่สุด
 • Encyclopædia Britannica, Inc. แหล่งข้อมูลหลักและอีบุ๊คมากกว่า 100,000 บทความใหม่ที่อัพเดทอยู่ตลอดเวลา เขียนโดยผู้ที่ได้รับ รางวัลโนเบลกว่า 100 คน อีกทั้งนักวิชาการ นักเขียน และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกมากมาย
 • เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ที่ต้องการเรียนรู้และมีความต้องการข้อมูล ที่มีความชัดเจนและสามารถอ้างอิงได้
 • Internet Guide – เวปไซต์ชั้นนำที่บรรณาธิการของBritannica แนะนำ
 • คำศัพท์จากพจนานุกรม Merriam-Webster Dictionary and Thesaurus
 • ฐานข้อมูลแกนกลางของ Encyclopedia Britannica
 • Quick-click dictionary ฟังก์ชั่นแปลคำศัพท์ที่แสดงทั้งความหมายและการออกเสียง

    ของคำที่เลือก

 • ESL Support – ฟังก์ชั่น Text-to-Speech, Read-Aloud และ Translate ที่ใช้ได้ในทุกบทความ
 • Interactive World Atlas – แผนที่โลกแบบ interactive ที่มาพร้อมกับข้อมูลเชิงสถิติ บุคคล สถานที่ และ สิ่งต่างๆ ที่สำคัญของแต่ละประเทศ
 • News Feeds – ข่าวสารจาก BBC, CBBC, ABC และ New York Times
 • Britannica School รองรับระบบ LMS
 • Citations – ทุกบทความ รูปภาพ และ วิดีโอมีแหล่งอ้างอิง/บรรณานุกรมที่ถูกต้องในรูปแบบต่างๆ ให้ ไม่ว่าจะเป็น MLA, APA, Harvard และ Chicago Manual of Style
 • My Research Centre – ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสร้าง จัดเก็บ และ แชร์เนื้อหาไว้ใช้ในภายหลังได้ 

 

บทความที่ครอบคลุมและมีความหลากหลาย

มีเครื่องมือสำหรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถ ส่ง e-mail, พิมพ์, หัวข้อที่ชื่นชอบ, อ้างอิง, แปลภาษา, ย่อ-ขยายตัวอักษรได้

Messenger
Messenger