บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

EF สำคัญต่อก้าวของลูก ( ตอนที่ 1)

     คุณพ่อคุณแม่คะ ทุกวันนี้การเลี้ยงลูกของเราให้เก่ง มีความฉลาดหลักแหลม มีความรู้ความสามารถ ในการเรียนที่ดีอย่างเดียว คงไม่พอนะคะ เราในฐานะคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ควรจะให้ความสำเร็จกับลูกๆด้วย การเริ่มต้นฝึกเขาให้เป็นผู้ที่  คิดเป็น  ทำเป็น  เรียนรู้เป็น  แก้ปัญหาเป็น  อยู่กับคนอื่นเป็น  มีความสุขเป็น  ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือความประสบความเร็จที่แท้จริงที่ลูกๆควรจะได้รับ  โดยอาศัยหลักการของ EF  หรือ Executive Functions หมายถึงการบริหารจัดการความคิด อารมณ์ ความอยาก หรือพฤติกรรมของเด็กนั่นเอง

     การสร้างทักษะเหล่านี้นั้นจำเป็นต้องวางรากฐานตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะ  คือ ช่วงอายุ 0 6 ปี โดยการพัฒนาทักษะที่เรียกว่า Executive Function หรือ EF ที่จะสามารถช่วยควบคุมอารมณ์ ความคิด และการกระทำ เพื่อกำกับตนเองให้เกิดพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมาย  ทักษะ EF ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่

 •     ทักษะการจำเพื่อใช้งาน  (Working Memory)
 •     ทักษะยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibition)
 •     ทักษะยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)
 •     ทักษะควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
 •     ทักษะจดจ่อใจใส่ (Focus/Attention)
 •     ทักษะติดตามประเมินตนเอง (Self-Monitoring)
 •     ทักษะริเริ่มและลงมือทำ (Initialing)
 •     ทักษะวางแผนและจัดระเบียบดำเนินการ (Planning and Organizing)
 •     ทักษะมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)

     เรามาเจาะลึกถึงทักษะของ EF ที่จะเกิดขึ้นกับลูกๆ  ไปที่ละข้อกันนะคะ โดยเริ่มต้นจาก “ทักษะการจำเพื่อใช้งาน หรือ Working Memory คือทักษะการจำหรือเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และดึงมาใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์ต่างๆที่เด็กๆได้พบเจอ ซึ่งจากผลการวิจัยหลายๆที่พบว่า เด็กที่มี Working Memory ที่ดี ไอคิวก็จะดีตามไปด้วยนะคะ  วันนี้เรามาดูวิธีพัฒนาทักษะ Working Memory ให้ลูกกันดูนะคะ คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ถนัดแบบไหนก็เลือกไปปรับใช้กันได้ค่ะ 

 1. ฝึกฝนให้ลูกมีประสบการที่หลากหลาย โดยเลือกกิจกรรมที่ดี ปลอดภัย และเหมาะสมกับช่วงวัยของเขา โดยกิจกรรมนั้นสามารถสร้างความสุข ความสนุก ความประทับใจ ให้กับเด็กๆได้ แล้วระบบของสมองส่วนหน้าของเขาจะสามารถทำให้เด็กๆมีความทรงจำในเหตุการณ์นั้นได้อย่างดี เช่น การพาลูกไปเรียนรู้สังเกตดูดาวที่ท้องฟ้าจำลอง ,การพาไปสวนสัตว์ หรือ พิพิธภัณฑ์ทางทะเลต่างๆ เป็นต้น 
 2. การทบทวนประสบการณ์ที่ได้พบเจอ เช่น การพูดคุยกับลูกถึงกิจกรรมที่ผ่านมา กิจกรรมที่ครอบครัวได้ทำร่วมกันและสร้างความสนุกสนาน  รวมไปถึงการฝึกให้เด็กได้จดบันทึกไดอารี่ ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยส่งเสริมทักษะด้านนี้ได้เป็นอย่างดี 
 3. การใช้เครื่องช่วยจำ ที่เด็กๆสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น  ตารางสอน  รูปภาพ  ภาพวาด ต่างๆ ก็สามารถย้ำเตือนความทรงจำเด็กๆได้ 
 4. ฝึกให้เด็กๆอยู่ในภาวะสงบ เช่น การปิดทีวี อุปกรณ์สื่อสารขณะที่สอนและทำการบ้าน เพื่อให้เขามีสมาธิในการเรียนและทบทวนบทเรียน 
 5. การสร้างเหตุผล โดยคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองสามารถพูดคุย สอนให้เหตุและผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยกตัวอย่างสถานะการณ์จำลอง เล่าสู่ลูก เพื่อให้เค้าคิดตามและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย 

 

หากคุณพ่อคุณแม่สนใจ ต้องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของลูกกับทีมคุณครูจาก SE-ED Learning Center  สามารถติดตามเราได้ที่ www.se-edlearning.com
ติดต่อได้ที่ Tel. 08-1832-2299, 08-6325-7000  Email: slc@se-ed.com

 

Messenger
Messenger