บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

หลักสูตร มัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

NYC English A Better Way to Learn English

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่เหมาะกับนักเรียนในวัยมัธยมศึกษา

 • นักเรียนที่ต้องการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 6 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และการออกเสียง
 •  มีแบบทดสอบก่อนเริ่มเรียนให้ในแพลทฟอร์ม Placement Test
 •  เลือกเรียนได้แบบ 1 Module หรือ 3 Modules
 •  ต้องการความสะดวก เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้ที่สะดวก
 •  มีเวลาน้อยในการเข้าเรียน และไม่เป็นเวลา แนะนำให้เข้าเรียนวันละ 30 นาที อย่างน้อย 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์
 • หลักสูตรประมาณ 45-60 ชั่วโมง โดยผู้เรียนกำหนดเวลาเรียนเอง

NYC English: www.nycenglish.net

 • Self-Learning , digital platform
 • ใช้ได้ทุก Device
 •  เรียนได้ทั้งแบบ Online and Offline
 •  มี 3 ระดับ คือ Beginner, Intermediate and Advanced
 •  แต่ละระดับมี 30 themes ดังนั้น ในแพลทฟอร์ม มีหลักสูตรการเรียนทั้งหมด 30 x 3 = 90 themes รวมกัน
 • มีวีดีโอ ระดับ HD มากกว่า 900 วีดีโอ เพื่อฝึกฟัง เรียนรู้การออกเสียง วัฒนธรรม และสถานการณ์จำลอง ที่อาจเกิดขึ้นจริง เพื่อศึกษาภาษาอังกฤษพร้อมบริบท
 • สามารถ ทดลองใช้งาน ‘Free Trial’ ได้ทันที จากเว็ปไซต์
 •  สามารถ ดู Dashboard ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียน และความคืบหน้า ชั่วโมงการใช้งาน ได้
 •  เนื้อหาในหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ของชุดทดสอบ CEFR, TOEIC, TOEFL, IELTS เป็นต้น
Messenger
Messenger