บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

“ซีเอ็ด” จัดใหญ่…งานสัมมนาวิชาการแบบออนไลน์ SE-ED Academic Forum 2021

“ซีเอ็ด” ร้านหนังสือที่ตอบโจทย์คนรักหนังสือได้อย่างครบเครื่องมายาวนานกว่า 40 ปี มีสาขาครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทยตลอดจนเป็นผู้นำสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาได้จัดงาน “SE-ED Academic Forum 2021” ในรูปแบบงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นำทีมโดยคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเป้าหมายมุ่งความสำคัญ เน้นส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “หลักสูตรฐานสมรรถนะ และ CEFR กับการประเมิน” เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย ให้สามารถตอบรับกับกระแสแนวทางการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาของโลก…ทั้งนี้การจัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้ ได้รับกระแสตอบรับจากทางคณะครูอาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอย่างดีเยี่ยม โดยมียอดการลงทะเบียนจากผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทั่วประเทศมากกว่า 5,000 ราย

ข้อมูลตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ “ซีเอ็ด” จัดใหญ่…งานสัมมนาวิชาการแบบออนไลน์ SE-ED Academic Forum 2021 – SE-ED News

 

Messenger
Messenger