บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

พลังใจให้ลูกเสริมได้…ง่ายนิดเดียว

     ของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจะมีกำลังใจและเชื่อมั่นในตนเองได้อย่างแน่นอน  ช่วงใกล้ๆสอบแบบนี้ คุณพ่อคุณแม่คงจะกำลังเตรียมตัว สร้างพลังกายและพลังสมองที่ดีกับลูกๆกันยกใหญ่เลยใช่ไหมค่ะ แต่พลังอีกอย่างที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม นั่นก็คือ พลังใจนะคะ เพราะการสร้างคุณค่าและความภูมิใจในตนเอง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะ ซึ่งสำหรับเด็กๆแล้ว คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ ที่สามารถช่วยสร้างคุณค่าของลูกน้อยได้เป็นอย่างดี ด้วยการให้กำลังใจเป็นตัวช่วยที่สำคัญทำให้ลูกของคุณรู้สึกภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า

     การสร้างให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง คือความเชื่อว่าเรามีความเข้มแข็ง มีความสามารถในตนเอง มีคนยอมรับและสามารถเป็นที่รักของผู้อื่น  เมื่อใดที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจเชิงบวกกับลูกอย่างพอเพียง ชื่นชมและยอม รับในตัวลูก ก็เท่ากับช่วยให้ลูกเชื่อมั่นในตนเองด้วย เด็กที่มีพลังใจดีจะรู้สึกและเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความพยายามริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ มีความสนใจอยากมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง สังคม และคนรอบข้าง  แต่หากเด็กคนไหนหมดกำลังใจ หรือถูกบั่นทอนกำลังใจจะมองเห็นคุณค่าของตนเองลดลงและไม่อยากมีส่วนร่วมใดๆกับใคร  ทำให้ไม่กล้าแสดงออก สิ่งนี้อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่บางคนคิดว่า จำเป็นต้องคอยพูดย้ำซ้ำในเรื่องข้อผิดพลาด เพื่อให้ลูกปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นหรือไม่ทำผิดซ้ำอีก แต่พฤติกรรมเช่นนี้ คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมค่ะว่ามันเป็นการบั่นทอนกำลังใจลูกของคุณได้อย่างไม่รู้ตัว  ดังนั้น หากลูกมีข้อผิดพลาด คุณพ่อคุณแม่อาจใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อผิดพลาดนั้น เพื่อสอนให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และเข้าใจว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ อีกทั้งสามารถแก้ไขได้อีกด้วย 

วันนี้เรามีวิธีดีๆในการเสริมสร้างพลังใจ กำลังใจที่ดีๆสำหรับลูกน้อยของคุณมากฝากกันค่ะ 

ขั้นแรก : ลองมองข้ามความผิดพลาดที่ลูกเคยทำในอดีต ไม่นำมาตรอกย้ำให้เด็กเสียใจซ้ำๆบ่อยๆ

ขั้นที่ 2 : คิดถึงสิ่งที่ลูกสามารถทำได้และส่งเสริมให้เค้าเห็นความสามารถในตนเอง

ขั้นที่ 3 : พูดชื่นชมลูกบ่อยๆ ให้ลูกเกิดความภูมิใจ และอยากทำสิ่งๆนั้นไปเรื่อย 

ขั้นที่ 4 : สังเกตในความพยายามของลูก ว่าสิ่งที่เขากำลังกระทำติดขัดตรงไหน มีอาการท้อเกิดขึ้นไหม หากมีคุณพ่อคุณแม่สามารถพูดปลอบใจ และให้กำลังใจ ให้ลูกได้เห็นจุดหมายและเป้าหมาย

ขั้นสุดท้าย : การแสดงความรัก ความเอาใจใส่และเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ลูกของคุณได้ 

     นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ สามารถใช้ท่าทางและคำพูดในการแสดงออกซึ่งความรักและการให้กำลังใจลูก ด้วยการกอด ส่งยิ้ม นั่งใกล้ๆ รับฟังลูกโดยไม่ขัดจังหวะ รวมทั้งใช้คำพูดที่ช่วยเสริมพลังใจ ที่ดี เช่น “ขอบใจจ้ะ ลูกช่วยแม่ได้มากทีเดียว เก่งมากจ๊ะ” หรือ “พ่อเห็นความตั้งใจของลูกนะ และแม่เชื่อในการตัดสินใจของลูกด้วย” วิธีเสริมพลังใจง่ายๆเพียงเท่านี้หละค่ะ เราก็เชื่อว่าลูกรัก

Messenger
Messenger