บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

ยกระดับการเรียนการสอน ตอนที่ 1 : กระตุ้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการสอนด้วยสื่อสมัยใหม่

     สวัสดีค่ะคุณครู ทุกวันนี้เราแทบปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเทคโนโลยีของสื่อต่างๆ การเรียนการสอน ได้มีการพัฒนาล้ำหน้าไปมากๆ และเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของทุกคน ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพคุณครูอย่างเราๆ ก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัว และเรียนรู้ศึกษาวิวัฒนาการ ความทันสมัย และการใช้งานสื่อต่างๆ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของนักเรียน  วันนี้เรามาแนะนำเทคนิคการสอนสมัยใหม่ให้กับคุณครูเพื่อนำไปปรับใช้ในการสอนที่โรงเรียนกันนะคะ 

     การเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงในทุกยุคทุกสมัย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งในการเรียนรู้นอกจากจะมีผู้เรียนและผู้สอนแล้ว ยังต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ และสื่อการสอนเหล่านี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

     ซึ่งในปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีครูเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์และให้ความช่วยเหลือ การผลิตสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ จึงเน้นการที่ให้ผู้เรียนสามารถคิดและวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยหลักๆแล้วคุณสมบัติของสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ในปัจจุบันก็จะประกอบด้วย

  1. เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว : การเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนจะต้องเป็นไปอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียม โดยมากมักเป็นสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งที่โรงเรียนจะต้องมีทรัพยากรเพียงพอในการเข้าถึง
  2. มีการบูรณาการความรู้อย่างครอบคลุม : สื่อสมัยใหม่จะเน้นการผนวกความรู้หลากหลายวิชาเข้าด้วยกัน รวมไปถึงการรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต และสิ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนเข้าด้วยกันให้ได้
  3. เน้นการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นจริง : การเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเอง วิเคราะห์เอง มากกว่าการถูกชี้นำโดยครูผู้สอน สื่อสมัยใหม่จึงต้องสามารถฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นให้ได้ 
  4. มีความโดดเด่นและไม่น่าเบื่อ : ยุคสมัยที่เปลี่ยนทำให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยน การให้ข้อมูลในปัจจุบันจะต้องตรวจสอบได้และไม่น่าเบื่อ สามารถดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจได้เป็นเวลานาน การทำสื่อจะต้องคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้เรียนด้วย 
  5. สามารถวัดผลและประเมินผลได้จริง : ในทุก ๆ การเรียนรู้จะต้องสามารถวัดผลและประเมินผลได้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในกการสอนและการทำสื่ออยู่ตลอดเวลา เพราะโลกในปัจจุบันหมุนค่อนข้างเร็ว การยึดกับการประเมินผลแบบเดิม ๆ อาจไม่ได้ผล

     สื่อการเรียนการสอนมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ผู้เรียน สื่อจะต้องดึงดูดผู้เรียนได้ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจหาความรู้ในประเด็นที่สื่อการเรียนต้องการนะคะ คุณครูที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสามารถนำมาถ่ายทอดหรือปรับใช้กับนักเรียน และการเรียนการสอนของตนเองก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งเลยค่ะ  

     #ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.ignitethailand.org 

***หากคุณครูสนใจ ต้องการรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมถึงพัฒนาการศักยภาพของครูและนักเรียน จากทีม SE-ED Academy  สามารถ @line ติดต่อเราได้ที่ @seedacademy หรือ  https://lin.ee/84UDOpy  

Messenger
Messenger