บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

หลักสูตรของเรา

เสียงตอบรับจากลูกค้า

ผู้ปกครอง “การส่งลูกชายมาเรียนพิเศษที่สถาบัน มีความประทับใจมากที่สุดครับ ดูแลเด็กๆ ดีมาก เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเลย ให้ความรักและความรู้อย่างเต็มที่ ครูเก่ง ใจดี สถานที่สะอาดน่าเรียน ขอบคุณครับที่มีสถานที่เรียนพิเศษดีๆ แบบนี้ในเมืองเลยบ้านเราครับ” นักเรียน “รักสถาบันนี้ รักคุณครูใจดีครับ ได้ความรู้ขึ้นเยอะมากครับ อยากไปเรียนทุกวันเลยครับ”

น้องภูเก้า ป.2 สาขาเลย โรงเรียนกวดวิชาบีสมาร์ทอิงลิช

ผู้ปกครอง “จากที่ดูจากหนังสือเรียน เนื้อหา เน้นทางโจทย์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมาก” นักเรียน “สอนได้ละเอียด เข้าใจง่าย เทคนิคช่วยให้หาคำตอบได้ง่ายขึ้น”

น้องปอโต้ ป.4 สาขาเลย โรงเรียนกวดวิชาบีสมาร์ทอิงลิช

ผู้ปกครอง “น้องเข้าใจเนื้อหาในการเรียนมากขึ้นตั้งใจและมีความรับผิดชอบต่อการเรียนมากขึ้นค่ะ” นักเรียน “คุณครู​แต่ละวิชาสอนเข้าใจง่ายและสนใจเด็กทุกคนเป็นกันเองทำให้ไม่กลัวที่จะตอบคำถามครับ”

น้องภูมิ ป.5 สาขาเลย โรงเรียนกวดวิชาบีสมาร์ทอิงลิช

ผู้ปกครอง: “น้องมีผลการเรียนดีขึ้น และได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง จากการสอบ Math 2020 ค่ะ”

น้องปิ่น & น้องป่าน สาขาลำลูกกา

ผู้ปกครอง: “น้องได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการสอบวิชาภาษาอังกฤษการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความรู้สอนน้องอิม ช่วยให้น้องได้คะแนนสอบเต็ม 100 ครับ”

น้องอิม สาขาลำลูกกา

เริ่มเรียนคลาส ACTive English ตั้งแต่ L4-L11 มีทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนและส่งผลให้การเรียนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลักของนักเรียนอยู่ในระดับดี ตลอดการเรียนควบคู่กันในโรงเรียนกวดวิชาเยาวนาตร

พี่เอม สาขาสัตหีบ

เริ่มเรียนคลาส FAN Math 1- 5 มีทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้การเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนหลักของนักเรียนอยู่ในระดับดี ตลอดการเรียนควบคู่กันในโรงเรียนกวดวิชาเยาวนาตร

ด.ช. พงศ์อภิพัฒน์ บุญโสภณ โนอาห์ สาขาสัตหีบ

  ประสบการณ์การเปิดศูนย์การเรียนรู้

  คลิปวีดีโอ ACTIVE ENGLISH

  SE-ED Learning Center เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพ และความมั่นใจในการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
     ระบบการเรียนแบบ ACTive English เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่เข้มข้นในมาตรฐานยุโรป (CEFR) เน้นการออกเสียง (Phonics) ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบครบวงจร ผ่านสื่อ Interactive Multimedia และ English Online Edutainment ที่ทันสมัยที่สุด ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนดีขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ผลกว่าการเรียนแบบเดิมๆ โดยนักเรียนจะมีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในระยะเวลา 1 เดือน

  สนใจร่วมธุรกิจกับเรา

  หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์

  สนใจร่วมธุรกิจกับเรา

  หลักสูตรคณิตศาสตร์  FAN MATH 
  หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive  English

  Messenger
  Messenger