บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

Learning Solution

ดาวน์โหลดเอกสาร

GRIP Learning Profile

รู้หรือไม่… นักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ

คุณครูกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่? สอนเหมือนกัน แต่นักเรียนเข้าใจไม่ตรงกัน 

บางคนสอนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักที ทำไมนักเรียนบางคนชอบแสดงออก 

ในขณะที่บางคนเอาแต่ฟัง ถามอะไรก็ไม่ตอบ 

รู้หรือไม่… นักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ 

ดังนั้นวิธีการสอนแบบเดียวกันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

คุณครูรู้จักนักเรียนดีแล้วหรือยัง?

ด้วยเครื่องมือ GRIP Profiling ครูผุ้สอนสามารถศึกษาอุปนิสัยและพฤติกรรมในการเรียนรู้

ของนักเรียนแต่ละคนในห้องเรียนได้อย่างละเอียด เราผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดด้าน 

Machine Learning Algorithm, การวิจัยเชิงจิตวิทยาในเด็ก และ ทฤษฎีการจำลองอุปนิสัย 

เพื่อช่วยให้คุณครูเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

เครื่องมือของ GRIP ประกอบไปด้วย

Teacher's Profile Report

Teacher's Profile Report ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนเข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของตนเองก่อน เพื่อปลดล็อคศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และเข้าถึงผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น เสริมความมั่นใจและประสิทธิภาพในการสอนด้วยด้วยคำแนะนำสำหรับผู้สอน จากข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านการวิจัยมาเป็นอย่างดี

Student Analysis Report

Student Analysis Report ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนเข้าใจผู้เรียนทุกคนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านโปรไฟล์การเรียนรู้ (GRIP Learning Profile) ทั้งแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล เข้าถึงอุปนิสัย  สไตล์การเรียนรู้ และ มิติการเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งล้วนส่งผลต่อการรับรู้และความถนัดของแต่ละบุคคล  ครูผู้สอนสามารถนำคำแนะนำไปปรับใช้กับวิธีการสอนของตนเองให้สอดคล้องกับ วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริการของเรา

– นักเรียน – ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสไตล์การเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองและเลือกวิธีการเรียนรู้ที่ถนัด

– ครูผู้สอน – ช่วยให้ผู้สอนเข้าใจผู้เรียนและเลือกวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Messenger
Messenger