บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19

08-6325-7000

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อีเมล: slc@se-ed.com

SE-ED Learning Center สาขา สิงห์บุรี

เปิดสอนหลักสูตร Active English แล Fan Math 

ให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน สนุกและมีความสุขกับการเรียน  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ในอย่างถูกต้อง  

Messenger
Messenger